แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟังของผู้บริหารมัธยมศึกษาพลัดถิ่น

แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟังของผู้บริหารมัธยมศึกษาพลัดถิ่น

Saturday, December 4, 2010

ด่วน..ติวสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษาหลักสูตร สพฐ.ทั้งมัธยมและประถมศึกษา

ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ ติวสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษาหลักสูตร สพฐ.
ด่วน..ชมรมพัฒนาครูไทย ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก เตรียมความพร้อม ปี 2554 หลักสูตร สพฐ.

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18 - 19 ธันวาคม 2553 ณ ห้องทับทิม โรงแรมสาเกตุนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

วิทยากร ชมรมพัฒนาครูไทย โดย
๑.ผอ.ยุทธพงษ์ชัย เกตุบาง (พลัดถิ่น) ผอ.ภาค ก ปี 2550 ที่ผ่านสนามสอบที่หินที่สุดจากโคราช ไปบรรจุที่ลพบุรี
จบการศึกษาระดับปริญญาโท บรรยาย ด้านการบริหารบุคคล และบริหารทั่วไป
๒.ผอ.ชัยทัศน์ จ้องสกุลวงศ์ (ty) ผอ.ภาค ก ปี 2550 และสอบภาค ข และ ค ในลำดับที่ 1 ของเขตพื้นที่ฯ
จบการศึกษาระดับปริญญาโท บรรยาย ด้านวิชาการ และด้านงบประมาณ
๓.ผอ.สันต์ธวัช ศรีคำแท้ (Invisible Wave หรือ Sub-Admin1--พลัดถิ่น)) ผอ.ภาค ก ปี 2550 (สอบได้ลำดับที่ 1 และสละสิทธิ์) ปี 2552 สอบผ่านภาค ก ด้วยคะแนนสูง และสอบ ภาค ข และ ค ได้ลำดับที่ 1
นิสิตระดับปริญญาเอกด้านการบริหารการศึกษาในปัจจุบัน บรรยายด้านสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา และนโยบายการศึกษา

ประกอบคำบรรยายพร้อมตัวอย่างข้อสอบภาค ก ที่วิทยากรทุกคน สอบผ่านหลายสนามสอบด้วยผลการสอบลำดับที่ 1

ด่วน...รับจำนวนไม่มากต่อรุ่น สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียด 087 9897389 หรือ 089 2042943

No comments:

Post a Comment