แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟังของผู้บริหารมัธยมศึกษาพลัดถิ่น

แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟังของผู้บริหารมัธยมศึกษาพลัดถิ่น

Monday, September 27, 2010

กรอบอัตรากำลังของบุคคลตามมาตรา ๓๘ค(๒)ของ สพม.ที่ ก.ค.ศ.ชงไว้

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) มีข้อเสนอกรอบอัตรากำลังกคศ. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีการนำเสนอกรอบอัตรากำลังดังนี้

1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) คือ

* สพม.กรุงเทพฯ เขต 1 และ เขต 2 ให้มีอัตรากำลังเขตละ 62 ตำแหน่ง โดยมีตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 14 ตำแหน่ง
* สพม.เขต 3 ถึง เขต 42 ให้มีอัตรากำลังเขตละ39 ตำแหน่ง มีตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 13 ตำแหน่ง ให้คงกรอบอัตรากำลังนี้เป็นเวลา 1 ปี และให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอขอทบทวนกรอบอัตรากำลังตามภาระงานต่อไป

2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) คือ สพป.กรุงเทพมหานคร ให้มีอัตรากำลัง 62 ตำแหน่ง โดยมีตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษได้ 14 ตำแหน่ง ให้สพฐ. ปรับเกลี่ยอัตรากำลังในสพป.ได้ โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 30 ไปกำหนดในสพม.และเสนอขอทบทวนกรอบอัตรากำลังของสพป. ตามภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายพร้อมทั้งเสนอแผนระยะ 3 ปี เพื่อปรับลดอัตรากำลังบุคลากรในสพป. ร้อยละ 30 ในระยะเวลา 1 ปี

เนื่องจากกรอบดังกล่าวยังไม่เป็นที่่พอใจของบุคคลตามมาตรา ๓๘ค(๒)จึงต้องรอความชัดเจนในการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งต่อไป และน่าจะได้กรอบอัตรากำลังที่สมบูรณ์ที่สุด

No comments:

Post a Comment